Surf terug naar het euromediArts Web menu : KLIK HIER
EXCLUSIEVE
MI AMIGIO REUNIE
IN CALAIS FRANKRIJK

Het weekend van 27 maart kwamen in Calais 4 van van de 7 'originele' Mi Amigo DJ's uit het wonderjaar 1974 nog eens samen. Afspraak vrijdag in Brugge om wat bij te praten, te genieten van een uitstekend diner en te overnachten in het hotel dat net op de plaats is gebouwd waar vroeger... "de grooote meubelzaak" Galerijen De Jonckheere was geves- tigd. Op zaterdag werd doorgereisd naar het Franse Calais voor een interview met 'Radio Club France'

De Radio Club France nam de zomer van 2003 een in-terview af van Norbert. Hij bracht hen op het idee om de originele Mi Amigo ploeg eens samen te brengen om eindelijk eens de ware story van van het opstarten en het eerste (legale) jaar van de zender aan de weet te komen. Er is al zoveel over geschreven en verteld maar het was goed om het een te horen van diegenen die het allemaal van dichtbij hebben meegemaakt.

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar we hebben de foto's van de Mi Amigo "stichters" weten te verzamelen (hiernaast prijken ze) :
Bert Bennet (Wijfjes), Ad(je) Petersen (Roland), Peter van Dam (Nijdens), Will van der Steen (Willem Steen- tjes), Frans van der Drift, Norbert (Van Slambrouck) Secco en wijlen Joop Verhoof (foto onder).
Onderaan deze pagina : Norbert, Will, Peter en Bert  in Calais en in volle glorie tijdens de reŁnie.

De foto boven toont de plaats waar het allemaal begon : het "Caroline House" in Den Haag (Ne- derland). We schrijven augustus 1973. Wie op het internet de geschiedenis van Mi Amigo eens naleest krijgt de indruk dat de ploeg slechts kort in Den Haag verbleef alvorens naar Breda te verhuizen. In werkelijkheid bleef Mi Amigo 7 ŗ 8 maanden in Den Haag.

In het beginjaar van Mi Amigo was de legendarische Caroline DJ Andy Archer programmaleider. Zijn op- volger was Eddy De Boeck (zie foto links onder). Hier onder Mike Moorkens die non-stop programma's samenstelde en door Sylvain Tack later (terecht?) als een verrader werd gebrandmerkt.


      Foto Baudewijn Dom (OEM magazine)
  redactie, grafiek en webdesign : Martijn van de Velde en Piet Deckers
© euromediArts  |  gedeeltelijke of gehele overname van teksten en/of grafiek slechts na schriftelijke toelating
Email versturen naar redactie het Radio Web : KLIK HIER