Surf terug naar het euromediArts Web menu : KLIK HIER

GERMAIN BOI
Over Germain Boi kan men makkelijk een boek schrijven. Hij was een van de kleurrijkste figuren uit de illegale Mi Amigo periode. Wij dan ook uitgebreid om zijn avonturen terug. Een eerste maal hieronder. Ondertussen zal al wie hem gekend heeft het met ons eens zijn dat de foto links een onvervalst beeld van de man geeft : in gezelschap van een "schoon wijveke", met een "goede" fles wijn en wat lekkers bij de hand. En klaar om de bril op het voorhoofd te plaatsen.

DE KIP OF HET EI...
VALAIN EN GERMAIN

Wie nu wie ontdekt heeft blijft een raadsel. Patrick Valain kan het weten maar het is twijfel-achtig of die ooit de ware toedracht zal vertellen. En Germain Boi heeft het geheim meegeno-men in het graf. Patrick (alias Rudy Van Accoleyn) was tijdens de Spaanse illegale Mi Amigo periode zeker een van de, zoniet de voornaamste, pion van Tack in België.  Hij werd vooral bekend door de Mi Amigo Drive In Show. Maar wat minder of niet was geweten is dat hij voor Tack ook gevaarlijke klussen opknapte zoals reclames ronselen, de spotjes opnemen, het geld incasseren en mee de bevoorrading organiseren. Maar de man die het veldwerk deed en zich pienter achter de jonge held wist te verschuilen was zonder meer Germain Boi.

Bij Radio Atlantis had hij al drive-in-shows verzorgd. Zoals steeds zeker van zijn zaak kwam Danny Vuylsteke het Caroline House in Dan Haag binnengestapt met "an offer they can't refuse" (zie foto boven links). Hij was een snotneus van zestien maar had er geen moeite mee zich voor te doen als een volwassen zakenman van minstens twintig. Duizend en één avonturen, honderden klachten wegens oplichting, tientallen onvoorstelbaar fantastische projecten later is hij nog in omvang toegenomen (zie foto boven rechts). Om aldus zijn "nick-name" Dikke Danny" ten volle waar te maken.  Over deze "medewerker" valt geen boek maar een encyclopedie te schrijven. Enkele "straffe toeren" vertellen later op deze pagina...

DE MENSEN
ACHTER DE SCHERMEN

Als men het over Mi Amigo heeft dan vallen steeds weer dezelfde namen : uiteraard Sylvain Tack, en de top DJ's zoals Bert, Joop, Peter, Stan, Frank, Marc, Will en Norbert. Voor het runnen en in de lucht brengen en houden van een zeezender zijn echter zeer veel anonieme mensen nodig die op
deze pagina worden voorgesteld.

EDDY DE BOECK
Werkte voor Sylvain Tack en was al actief bij Mi Amigo in 1973, maanden voor de start van de zender. Eddy De Boeck volgde Andy Archer op als programmaleider om- dat Andy veel liever gewoon weer Ca- roline DJ werd. Eddy liet  zich vooral in met administratie en bevoorrading. Mid- den 1974 werd hij door Sylvain Tack ontslagen. De reden blijft tot op heden het geheim van de betrokken Mi Amigo DJ's.

ROGER HENDERICK
In 1973 was hij 25 jaar en handels- afgevaardigde gespecialiseerd in pu- bliciteit. Hij kwam in die functie bij Radio Atlantis en speelde, samen met vriend Eddy De Boeck, een niet onbe- langrijke rol bij  de gebeurtenissen in de periode dat Tack en Van Land- schoot een figuurlijk robbertje uitvoch- ten om de uitzendrechten van op het schip te verwerven. Roger werd door Sylvain Tack opzij geschoven maar hij

zegt zelf dat Sylvain hem zes maanden later smeekte om toch terug te keren. Iets wat hij zou geweigerd hebben. Hij is ook de auteur van het boek "Van Atlantis tot Mi Amigo".

EXCLUSIEF
De oorspronkelijke gepubliceerde tekst bij bovenstaande foto leidde tot een flinke rel met Roger Hendrick.
Enkele  e-mails in dit verband zijn te lezen op de pop-up pagina :

  redactie, grafiek en webdesign : Martijn van de Velde en Piet Deckers
© euromediArts  |  gedeeltelijke of gehele overname van teksten en/of grafiek slechts na schriftelijke toelating
Email versturen naar redactie het Radio Web : KLIK HIER