op deze pagina
DE 50's
FILMS
DE MOOISTE BENEN !

Iedereen die de geschiedenis van de film heeft gevolgd is er er roerend over eens : Cyd Charisse is de filmstar met de mooiste benen die ooit op het witte doek ren te zien...

Lees en bekijk meer over
Cyd Charisse
IN ONS FILM WEB

ET DIEU CREA...

God schiep de vrouw. Het gebeurt wel eens dat ik denk : die dag had hij toch wel een off-day. Maar dat hij zich overtroffen heeft bij de creatie van Brigitte Bardot staat boven alle twijfel. Op de foto boven is ze nog een jonge frisse tienermeid die vlijtig de balletles volgt. En zeg nu eens eerlijk, die heeft toch geen make-up en andere toestanden nodig om er "om te stelen" uit te zien. H�t sekssymbool van de jaren vijftig in Europa zal voor eeuwig en altijd een legende blijven !

DE 50's FILMDIVA'S
DE 50's FILMDIVA'S

Er werd wat "afgejungled" in de ja-ren vijftig. Zelfs Marilyn Monroe, het sekssymbool van alle Ame- rikaanse mannen en GI's kwam in de stadsjungle op het asfalt te- recht. In Marilyn verenigde zich alle goede en tragische aspecten van het Hollywood van de Ame- rikaanse "stars" in de jaren vijfitg !

VAN GINA NAAR 'LA LOLLO'

Eenmaal "star"  geworden hebben ze het doorgaans niet graag dat fo-to's uit de oude doos boven water komen. Uitzondering is Gina Lolo-brigida die tijdig de glamour achter zich liet. Op de foto boven piep- jong en op weg naar de top.

THE KING AND GINA...

De jonge Boudewijn werd algauw de "trieste" koning genoemd omdat hij zelden of nooit glim-lachte. Zijn plotselinge troonsbe- stijging na de troonsafstand van zijn vader was hier wellicht de oorzaak van. Maar daar kwam verandering in toen hij bij zijn reis door de USA in Hollywood met open armen werd ontvangen door megasterren als Frank Sinatra en de bloedmooie Gina Lollobrigida. Op de foto onder : Lollobrigida op tegenbezoek in Belgi�. Het is niet bekend of ze ook op  door de koning werd ontvangen...

Hieronder Gina Lollobrigida in haar glorieperiode in 1956 in de Holly-wood productie "Trapeze". Links met Tony Curtis en rechts met Burt Lancaster. Dat Koning Boude- wijn plots glimlachte bij het aan- schouwen van zoveel moois is de normaalste zaak ter wereld...

 
 FIFTIES MENU NAAR BOVEN    VOLGENDE