op deze pagina
DE 50's
GESCHIEDENIS
Chronologisch
NEDERLAND IN 1951

Ook Nederland was betrokken bij de oorlog in Korea. Hier komen Nederlandse militairen terug van hun missie. Zij ont- schepen in Rotterdam. Vele soldaten hadden dit geluk niet en bleven achter op het slagveld.

Groot nieuws was het overijlden van dr. A.F. Philips . De man die Nederland een van zijn succesrijkste multinationals be- zorgde en van Eindhoven een echte stad maakte. Duizenden kwamen hem een laatste eer bewijzen bij zijn begrafenis.

De fiere bruid en bruidegom komen, met hun respectievelijk ouders, uit de kerk na de huwelijksplechtigheid. In het "wit" trouwen was toen nog voorbehouden aan de "hogere" burgerij en de mensen met poen. Op deze speciale pagina kan men er veel meer over lezen en bekijken.
Een huwelijk betekende in 1951 na enkele jaren een... kroost- rijk gezin met vijf tot twaalf kinderen. En de gevolgen kan men bekijken op de foto's hier onder...

...een tjokvol leerjaar in een jongensschool en..

...een al even een overbevolkt leerjaar in de meisjesschol. Jongens en meisjes hadden toen nog netjes eigen scholen.

EEN KONINKLIJK EN OFFICIEEL BEZOEK

Koningin Juliana en prins Bernhard brachten een officieel bezoek aan het Groothertogdom Luxemburg. Ze werden er enthousiast ontvangen want de relatie tussen beide landen en koningshuizen zijn altijd zeer goed geweest.

Op de foto boven een Opel Kadett uit 1951. En let vooral op het nummerbod : in 1951 werd er overgegaan op een landelijk systeem omdat het verkeer steeds vaker de provinciegrenzen overschreed. Hiermee is de RDW (Rijksdienst voor het Weg- verkeer) ontstaan, die tot op heden de registratie en uitgifte van Nederlandse kentekenbewijzen beheert. De nummer- borden waren (donker)blauw met witte letters. Een belangrijk verschil met de periode voor 1951 was tevens dat de kentekens nu niet langer aan de eigenaar van de auto gekoppeld waren, maar steeds bij dezelfde auto bleven, ongeacht hoe vaak de auto van eigenaar verwisselde.

De tandem is zo goed als vergeten maar in 1951 was het nog een veel voorkomend vervoersmiddel. Duwen met z'n tweetjes is nu eenmaal een stuk gemakkelijker. Zeker met deze Eysink tandem-met-hulpmotor in navolging van een gelijknamige fiets.

HET LEVENSLIED IN 1951

Eddy Christiani staat in de Nederlandstalige levensliedtraditie. In 1939 was hij de eerste Nederlandse artiest die een elektrische gitaar bespeelde.
De populariteit van Eddy Christiani nam in de periode na de oorlog reusachtige vormen aan. Hij werd een waar popidool. Om aan de vele aanbiedingen te kunnen voldoen besloot Eddy samen met Frans Poptie in 1951 zijn eigen ensemble op te richten. Het Ensemble Eddy Christiani onder leiding van Frans Poptie. In de kolom hiernaast meer over Eddy Christiani en het muziekblad "Tuney Tunes".

d
ONDERTUSSEN IN ZEELAND

Zes fiere dames in de streekdracht van Axel (foto boven) en een rustige typische Zeeuwse boerderij (foto onder).

TERUG IN DE TIJD...

De ZVTM, Zeeuwsch - Vlaam- sche Tramweg Maatschappij uit Terneuzen bestreek tot 1975 het Zeeuwse vasteland ten oosten van de lijn Bres- kens - IJzendijke. Vanaf 1948 werd het personenvervoer geheel door bussen verzorgd.

In 1951 arriveren Molukse ge- zinnen uit Ambon in Zee- land. Deze aan Nederland zeer loyale groep wordt opg- evangen in barakken- kam- pen, onder andere in West- kapelle. Na tien jaar had de Nederlandse regering haar eerder gedane beloften nog niet kunnen inlossen en het   uitzicht daarop was verder weg dan ooit. De Molukkers kwamen in opstand en eisten een zelfstandig Ambon. De politie trad hard op tegen actie- voerende Molukkers, waarbij in Westkapelle een dode viel. In de jaren ze- ventig van de 20e eeuw komen ook groepen Surina- mers en later Turken en Ma- rokkanen naar Zeeland.

ZWEEUWSE SPORTHELD

Frans de Munck werd in Goes (Zeeland) geboren op 20/08/- 1922 en overleed op 24/12/- 2010 in Arnhem. Hij was een  voetballer (keeper) en voet- baltrainer. De bijnaam van de doelverdediger luidde "De Zwarte Panter", vanwege zijn zwarte haren, dito keepers- kleding en katachtige re- flexen. Hij kwam 31 maal uit voor het Nederlands elftal en werd in 1958 landskampioen met DOS.

EEN DORP IN ZEELAND

De streekdrachten waren nog erg populair. Hier boven twee heren in Walchersedracht.

HEROPBOUW

Tijdens de Tweede Wereld- oorlog had het westen van Zeeuws-Vlaanderen sterk te lijden. Met de heropbouw van het stadhuis van Sluis heeft men het in 1798 afgebroken schepenhuis in hoofdvorm gereconstrueerd naast het middeleeuwse stadhuis met zijn forse belfort

HET GEBEURDE IN 1951

Het was een woelig politiek jaar. Een zitting van de Sta- ten-Generaal in de Ridder- zaal bleek noodzakelijk om de grondwet te wijzingen..

Op 23 januari 1951 viel het kabinet-Drees/Van Schaik, na- dat de VVD-fractie met een motie van wantrouwen was gekomen, die was gericht te- gen het regeringsbeleid inza- ke Nieuw-Guinea.

Kabinetsinformateur Romme aan de telefoon. Nadat een poging om een vijfpartijenka- binet te vormen waren mis- lukt, slaagde hij er in een nieuw kabinet-Drees in enigs- zins gewijzigde samenstelling te formeren. De kwestie-Nieuw-Guinea werd voorlopig 'in de ijskast' gezet.

Nederland trad toe tot de Nato en stafchef Kruls moest het Nederlandse leger weer in goede banen leiden.

Was dit Texas of toch Neder- land ? Wie Pieter Jan Bruin achter de tralies deed belan- den kreeg de in die tijd reus- achtige som van 2.000 Gul- den. Op de affiche ontbrak al- leen nog het "dead or alive". Nog iemand die gewelddadig om het leven kwam werd opgegraven : Graaf Floris V (zie foto onder).

DE POMP EN DE FIETS

Zo zag een benzinestation eruit in 1951. Maar nog veel meer dan nu waren Neder- landers aangewezen op de fiets, zoals (op de foto onder) deze verpleegster.

VAN 1950 NAAR 1951

Op de foto boven een blik in de keuken op oudejaarsavond 1950. En op de foto onder dezelfde keuken maar dan op 1 januari 1951. Dit alles onder het typische Nederlandse mot-to : "opgeruimd staat netjes".

TV, FILM EN MUZIEK

De eerste (zwart-wit) televisie-uitzending was op 2 oktober 1951, 20.15 uur, vanuit de NTS-studio, studio Irene te Bussum. Na de offici�le ope- ning door de staatssecretaris mr. Cals en de NTS-voorzitter prof. J. B. Kors (KRO) volgde als hoofdschotel het spel de Toverspiegel. De Amsterdam- se journaliste Jeanne Roos was de omroepster van het eerste uur. Lijk ook even op de 50's televisie webpagina.

Anna, een Italiaans drama, is een van de succesvolste films uit 1951 met in de hoofdrol Silvana Mangano (1930-1989). Zij speelt de rol van een zondares die non wordt. An- dere sterren in de film zijn Raf Vallone en Vittorio Gass- man. Regie : Alberto Lattuada

POPULAIRE MUZIEK

De lezers van het eerste Ne- derlands muziekblad "Tuney Tunes" verkozen Eddy Chris- tiani in 1951 tot de populairste zanger van Nederland. Hij bleef bovenaan in de poll staan tot en met 1956. Meer over historische muziekbla-den in ons Show Web.

SPORTIEF 1951

in 1948 wint Fanny Blankers-Koen de gouden medaille op de Olympische Spelen. Zij traint later jonge atleten, zo- als haar dochter (foto boven). In 1951 is zij nog een van po- pulairste Nederlanders.
Op 15 april 1951 won het Nederlands elftal van Belgi� met 5 - 4. Maar op 25 novem- ber echter versloegen de Bel- gen Nederland na een memo- rabele wedstrijd, met 6 -7 !

 
 VORIGE NAAR BOVEN    VOLGENDE   
redactie, webdesign en grafiek : Dennis Garcia | m.m.v. Joop van Weerd en Norbert
copyright euromediArts  |  gedeeltelijke of gehele overname van teksten en/of grafiek slechts na schriftelijke toelating
voor suggesties voor,  vragen en medewerking aan het Jaren Vijftig Web :  stuur een e-mail naar de redactie