op deze pagina
DE 50's
GESCHIEDENIS
Chronologisch
    1956

In Budapest (Hongarije) kwam het volk in opstand tegen het com-munistische regime. Sovjet troep-en moesten het land binnenvallen om de opstand te onderdrukken.

De eerste "Sissi" film maakte van Romy Schneider op slag een we-reldvedette. Niet te verwonderen dat er nog twee vervolgfilms werden gedraaid dit  kassucces.

De eerste kerncentrale in het Verenigd Koningrijk wordt opge-start. Tot op vandaag zouden deze centrales voor de nodige commo-tie en heibel zorgen.

MGM was bereid om het film- contract met Grace kelly te ver- breken in ruil het exclusieve recht om in de kerk  opnames te maken tijdens de huwelijksplechtigheid van Grace met Prins Rainier

De Andrea Doria was het para-depaardje van een Italiaanse Lijn. Het was pas in 1952 te water ge- laten. Op een vredige morgen in juli 1956 komt het in aanvaring met de "Stockholm" uit Zweden. Van de 1.706 passagiers en beman- ningsleden er 1.662 gered.

Door zware rellen stond de ras-senscheiding in de USA zwaar onder druk. Net op dat ogenblik breekt de rock 'n roll van een blanke zanger met "zwarte" stem door  : Elvis Presley.

Jaren was ze van het modetoneel verdwenen. Maar 1956 was de glo- rieuze comeback van een van de beroemdste Parijse modekonin-ginnen  : Coco Chanel.

    1956  SPECIAL
  De dag dat het 
  zonlicht niet meer scheen...

In de ogen van deze kompel zijn al de wanhoop, vermoeidheid, ont-reddering en het ongeloof te zien dat zich bij hem opstapelde na een zoveelste reddingshift in de mijn van Marcinelle in het Belgische Walloni�. Hij was uit het verre Limburg komen helpen om zijn makkers, die na een ont- ploffing vast zaten in de mijn, te redden. Om vast te stellen dat er niets  of niemand meer te redden viel.

262 dode makkers, onherkenbaar verbrand of opgeblazen door het sluipend gifgas, naar de noodschacht slepen naar 'boven' en naar een bijna onmogelijke identificatie brengen. Een trauma waar een mens een levenlang niet meer onderuit komt.

  Toen de stembus nog...
  een echte bus was !

Een kijkje in een stemlokaal in de jaren vijftig. Er werd, zoals tegen- woordig weer in Nederland, vrolijk met het potlood gestemd. Electro- nisch stemmen gebeurt in Belgi� nu in talrijke gemeenten.

    1957

Belgi�, Frankrijk, Luxemburg, Ne- derland, Itali� en West Duitsland tekenden de "Verdragen van Ro- me" over de vorming van de Eu- ropese Economische Gemeen-schap en Euratom.

Gina Lollobrigida en haar man wa- ren dolgelukkig met de geboorte van een eerste zoontje Milko Jr.

De Sovjet Unie klopte de Ame- rikanen in de strijd om de ruimte. Zij waren de eerste om hun "Spoetnik" in een baan rond de aarde te brengen.

Tijdens een groot galafeest, in aanwezigheid van de Zweedse Koninklijke familie, vierde men de Nobelprijs toegekend aan Albert Camus.

De radioactiviteit die vrijkwam bij de kernramp in het Britse Win- dscale waaide over Belgi� en Nederland. Op 10 oktober 1957, brak er brand uit in het hart van de nucleaire centrale in het Britse Windscale. Omdat de centrale mi- litaire doeleinden diende (er zou- den kernbommen gemaakt wor- den) werd er weinig gecommu- niceerd over wat er fout ging.

Rik Van Steenbergen werd voor de tweede maal wereldkampioen op de weg en dan nog in eigen land ! Was het hele jaar door actief en won zowel zesdaagsen op de baan als vijf ritten in de Giro....

Naast de "haute couture" ontstond de tiener- en vrijetijdsmode. Zoals hier door Brigitte Bardot geshowd aan de mariniers van de Franse kruiser "Vichy".

 VORIGE NAAR BOVEN    VOLGENDE   
redactie, webdesign en grafiek : Dennis Garcia | m.m.v. Joop van Weerd en Norbert
copyright euromediArts  |  gedeeltelijke of gehele overname van teksten en/of grafiek slechts na schriftelijke toelating
voor suggesties voor,  vragen en medewerking aan het Jaren Vijftig Web :  stuur een e-mail naar de redactie