op deze pagina
DE 50's
GESCHIEDENIS
Chronologisch
    1958

Het liep mis met de Fransen in Algeri� en in eigen land. Tot de redder in nood kwam : Charles De Gaulle. De armen open en "Vive la France". Zo eenvoudig leek dat.

Na het vroege overlijden van zijn voorganger werd Kardinaal Ron-calli aangestled als Johannes de XXIII. Een tussenpaus zei men. Het zou helemaal anders uitpakken...

Na een hoop miskleunen was de Amerikaanse Thor raket klaar voor gebruik. Ze werd in Groot-Brittani� opgesteld en, met kern-koppen uitgerust, kon ze Moskou naar de verdoemenis helpen.

De Amerikaans-Franse filmvedet-te Jean Seberg scoorde met de verfilming van "Bonjour Tristes-se" van fran�oise Sagan en...met haar Jeanne d'Arc kapsel en met nog maar eens haar zoveelste nieuwe vriend : Fran�ois Morieuil.

Een rampzalig jaar voor de Amerikaanse filmvedette Lana Turner. Haar dochter Cheryl zag de nieuwe vriend van haar moeder niet zitten en vond er niets beter op dan hem overhoop te schieten....

Brazili� won de wereldbeker voet- bal en aanvoerder en balvirtuoos Pele werd de held van Brazili� en miljoenen voetballiefhebbers over de hele wereld.

De opvolger van de Parijse mode- koning Dior was Yves Saint-Lau- rent. Op 31 juli presenteerde hij zijn eerste eigen modelijn en lan- ceerde meteen de "booglijn". en in tegenstelling tot andere ont-werpers bleef hij bij lange rokken.

    1958  SPECIAL
WORLD EXPO '58 BRUSSELS

De wereldtentoonstelling Expo'58 in Brussel was de eerste na de 2e wereldoorlog en ongetwijfeld een van de belangrijkste ooit. Op de foto boven de cover van een Belgisch dagblad de dag van opening. Voor m��r over Expo'58 klik op de knop World Expo'58 in de kolom hiernaast links.

EUROPESE ECONOMISCHE UNIE

In 1951 wordt de Europese gemeenschap voor Kolen en Staal of E.G.K.S. opgericht. Zes landen (Belgi�, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Itali�) ondertekenen dit verdrag. Het doel is om de krachten voor de wederopbouw van Europa. te bundelen. In 1957 wordt de E.G.K.S. vervangen door de Euro-pese Economische Gemeenschap of E.E.G. Op de foto's boven een vergadering in Brussel in 1958 met de Nederlandse minister Luns (foto boven midden) en de Belgische minister Paul Henri Spaak (foto boven onder). De heren (dames waren er toen nog niet bij) maakten uiteraard van de gelegenheid gebruik om het Europees paviljoen op Expo'58 te bezoeken (foto onder).

TWEE KOUDE VRIENDEN

In de koude oorlog tussen het westen en de USSR (CCCP ofte Sovjet Unie) kon Rusland alleen rekenen op de twijfelachtige steunen van zijn Oost Europese satelietstaten. Tot President Nikita Kroetsjov het op een akkoordje gooide met zijn Chinese te- genganger Mao Tse Tung.

    1958 SPECIAL
EEN FIDEL-E MAN...

Dictator Batista maakte het in Cu- ba wat al te bont. Tot groot jolijt van Amerikaanse zakenlui en ...de Amerikaanse mafia. Tot Fidel Cas- tro een groep revolutionairen, zo- als Che Guevara, rond zich ver- zamelde en van Cuba een com- munistisch paradijs maakte.

AMERIKAANSE RAKET IN '58

De Russen hadden de Amerika-nen de loef af gestoken bij het veroveren van de ruimte. Presi-dent Kennedy zette alles op alles om de achterstand in te halen. In het begin viel dat aardig tegen zoals de lancering van een raket (foto boven) getuigt en ...wat er er enkele seconden erna mee ge-beurde (foto onder).

VIVE LA FRANCE !

De jarenlange onafhankelijkheids strijd in Algerije kostte duizenden mensenlevens en werd voor Frankrijk op de duur uitzichtloos. Tot Generaal De Gaulle naar Al-giers kwam en een uitzinnige me- nigte van Franse kolonisten de hemel op aarde beloofde. Korte tijd laten stortte die hemel echter in en De Gaulle sloot een akkoord met de opstandelingen : Algerije  was onafhankelijk...

NOBELPRIJS

Pater Dominique Pire, stichter van de Europa-dorpen voor politieke vluchtelingen, krijgt de Nobelprijs voor de vrede.

 VORIGE NAAR BOVEN    VOLGENDE   
redactie, webdesign en grafiek : Dennis Garcia | m.m.v. Joop van Weerd en Norbert
copyright euromediArts  |  gedeeltelijke of gehele overname van teksten en/of grafiek slechts na schriftelijke toelating
voor suggesties voor,  vragen en medewerking aan het Jaren Vijftig Web :  stuur een e-mail naar de redactie