Op 17 april 1958, opent de jonge koning Boudewijn, in het gezelschap van de Belgisch eerste
    minister Achiel van Acker, de Expo met een redevoering waarin hij de volkeren aanspoorde tot
    vrede en tot maatschappelijke en wetenschappelijke vooruitgang. 
 

Heden 17 april 2008 is het een halve eeuw geleden dat de Wereldtentoonstelling in Brussel "Expo '58" de deuren opende. Zes maanden en 42.000.000 bezoekers later zag de wereld er veel ruimer uit voor bijna alle inwoners van de Benelux.
Het Fifties Web heeft het grote genoegen dat Norbert tot de redactie behoort. En die was als prille tiener in Brussel met vakantie en trok met zijn neef Hubert en ...met de tram gedurende 2 maanden elke dag naar de Expo. Tot onze grote spijt heeft Norbert veel boxen, vol met documentatie over zowat alles in de Expo, bij een verhuis verloren laten gaan.
Toch kunnen wij onze webbezoekers in de komende weken met tekst en beeld een uniek verslag "uit eerste hand" brengen van iemand die "er bij was" !
Dennis Garcia.

 
op deze pagina
DE 50's
GESCHIEDENIS
World Expo
HET ATOMIUM
opbouw          voltooid

Het Atomium was en is het sym- bool van Expo'58. De mensheid was toen nog in de waan dat atoomenergie en kennis van atomen de wereld zouden red- den...De foto boven werd geno- men tijdens de aartsmoeilijke opbouw. Wil je bekijken hoe het er uiteindelijk tijdens de Expo uitzag klik dan op voltooid.
Let ook op de kabelbaan die bezoekers over de hele Expo liet zweven om hun zo een overzicht van de hele Expo te geven.

CIVIELE BOUWKUNDE

Nog een opvallend paviljoen met een enorme betonnen pijl op de dakconstructie. Niet verwonderlijk dat dit de showroom was van wat
toen 'burgerlijke bouwkunde' werd genoemd !

VROLIJK BELGIE

Een van de drukst be-zochte attra-ties van Expo 58 was onge-twijfeld "Vro-lijk Belgi�". Een in hout en karton op getrokken namaakdorp met veel friet, bier en caf�s

moest dus de vrolijke kant van het land "exposeren". En er was er  dan ook feest van 's morgens vroeg tot in de late uurtjes...

Hieronder het ticket waarmee je Vrolijk Belgi� binnen kwam. Die 25 frankjes waren alleen voor de "algemene" toegang. De rest moest te wel bij betalen...

In Vrolijk Belgi� kon men ook een 1/2L of 1L bier hijsen in de Bierhal. Met een knipoog naar de bier- feesten in M�nchen uiteraard...

PUBLICITEITSKARAVAAN

Om de promotie van Expo 58 bij de bevolking te verzorgen be- zocht een rijdende tentoonstel- ling in 1957 steden en dorpen in Belgi� en in Nederland.

FAIRHOSTESSES

De Fairhostessen waren het uit-hangbord van de Expo. Hun rode pakjes en bijpassend hoedje wer-den wereldwijd nagebootst. Toen de expo voorbij was moesten ze wel het pakje en hoedje terugge-ven. De dure 'Delvaux" handtas mochten ze behouden.

ROLLENDE RIKSJA

Nog een populair vervoermiddel op de Expo 58 waar enkele hon-derdduizenden bezoekers  ge-bruik van maakten : de riksja. Een op een Chinees vehikel ge�n-spireerd rijtuig waar twee be-zoekers in plaats konden nemen.

PAVILJOEN USSE

De koude oorlog was ook voel-baar op Expo 58. Het werd een prestigeslag tus-sen de twee grootmachten : de USA en de USSR.
Die laatste pakte

uit met een kopie van het eerste ruimtetuig de "Sputnik". Uiteraard opgesteld in het centrum van het paviljoen van de USSR.

AMERIKAANS PAVILJOEN

Een van de weinige paviljoenen die na de Expo niet werden afgebroken was dit van de USA. Het "Amerikaans Paviljoen" werd omgedoopt tot "Amerikaans Theater" en dient tot op vandaag als VRT TV-studio.

Toespraak van Koning Boudewijn
bij de opening van Expo '58 :

De ontwerpen voor affiches en promotiemateriaal voor Expo 58 waren baanbrekend voor die tijd en vormen dan ook veel gezochte items voor verzamelaars.

De cover van het wekelijks ver-schijnende offici�el programma- boekje. Met rechts publiciteit voor "Sabena". En bij voorkeur Franstalig zoals 64 % van de d-irectie van Expo 58. Terwijl in Bel- gi� de Nederlandstalige gemeen- schap meer 60 % van de be- volking uitmaakte...Dit leidde tot de vorming van actiegroepen en fikse rellen op en rond het expo terrein. De leider van al die heibel was de latere Belgische eerste minister Wilfried Martens...

NEDERLANDS PAVILJOEN

Op de foto boven rechts het Ne-derlands paviljoen. De foto onder van de maquette laat zien dat het hier wel degelijk over een imposante deelname ging. Op de foto helemaal onderaan het paviljoen in opbouw.

Op de foto boven rechts het Nederlands paviljoen. De foto on-der van de maquette laat zien dat het hier wel degelijk over een imposante deelname ging. Op de foto helemaal onderaan het paviljoen in opbouw.

 
 VORIGE NAAR BOVEN    VOLGENDE   
redactie, webdesign en grafiek : Dennis Garcia | m.m.v. Joop van Weerd en Norbert
copyright euromediArts  |  gedeeltelijke of gehele overname van teksten en/of grafiek slechts na schriftelijke toelating
voor suggesties voor,  vragen en medewerking aan het Jaren Vijftig Web :  stuur een e-mail naar de redactie