op deze pagina
DE 50's
GESCHIEDENIS
Kolonies

     DE GROTE
KOLONISATORS

Het waren echte mannen uit ´┐Ż´┐Żn stuk. Avonturiers en bijna zonder uitzondering in het bezit van  macho trekjes : de kolonisators van het eerste uur : van district verantwoordelijk over politieman tot officier in de Congolese "For-ce Publique". En niet zelden be- loont met een ereteken (lintje) voor bewezen diensten..

 
LEOPOLDVILLE VOOR DE "INDEPENDANCE" EN KINSHASA ER NA

L´┐Żopoldville (geen kat die de Nederlandse benaming Leopoldstad gebruikte) was een van de parels aan de Afrikaanse kroon (zie foto boven links). De Belgen hadden er een welvarende, goed onderhouden, goed ontworpen en uitgebouwde stad van gemaakt. Jammer genoeg waren de goede en mooie kanten van de stad grotendeels alleen voor de blanken voorbehouden.
Na de onafhankelijkheid (in het Frans "l'ind´┐Żpendance") werd de stad herdoopt tot "Kinshasa",  en kon een tijd lang zijn oude status bewaren. De inwoners hadden het dan ook fier over "Kin, la belle" (Kinshasa, de mooie) maar na een tiental jaar (zie foto boven rechts) onafhankelijkheid hadden diezelfde inwoners het smadelijk over "Kin, la poubelle" (Kinshasa, de vuilhoop)...

De grootste hoop voor Congo is ongetwijfeld de Congolese bevolking. Het is een onvoorstelbaar moedig, innovatief en vriendelijk volkje. En daarbij ongelofelijke "plantrekkers". Iets wat zij geleerd hebben van hun "oompjes", waarmee ze nog steeds de Belgen bedoelen, maar waar de Vlamingen zich het best in zullen herkennen.

Boven ziet men het Kinshasa van de Congolese "upperclass" : smoorrijke zakenlui en veelal corrupte politici die om de haverklap overhoop liggen met de Belgische regering. Dit is "Downtown Kinshaha", met zijn "skyscrapers", brede lanen en warenhuizen. Bijna allemaal in handen van zoge- noemde buitenlandse investeerders.

TOEN WAS EEN KOLONIE NOG HEEL GEWOON

Het koloniale rijk op zijn best : de alom gerespecteerde Gouverneur-generaal (op de foto boven rechts en luisterend naar de indrukwekkende naam van L.A.M. P´┐Żtillon), zijn uitgebreide paleis, zijn glinsterende Ame- rikaanse wagenpark en de "zwartjes" die verbaasd toekeken, als ze al niet opgevorderd werden om als "boy" voor de vervelende klusjes op te draaien.
De blanke man voelde zich dan ook hoog verheven boven de inboorling, zeker als die zo klein was uitgevallen als de bosjesman op de foto links onder. Diezelfde blanke keek echter zijn ogen uit naar de knappe zwarte meisjes die ongegeneerd naakt rondliepen. En er niet tegenop zagen om het de "meester" naar de zin te maken. Vandaar de geboorte van heel wat "kleurlingen". Zelfs de missionarissen, die ze "kinderen van de zonde" noemden, moesten toegeven dat de vruchten van de zonde meestal bijzonder mooi waren.

Voor Congo Belgisch werd was het de priv´┐Ż eigendom van Koning Leopold II (foto : zie inzet) die er alleenheerser van was. Wie, in de kapitaal op-brengende rubberplantages niet hard genoeg werk- te, werd een hand afgehakt, in de fort opgesloten (zie foto onder) of kreeg op zijn minst een angstwekkende aantal zweepslagen (foto boven).

Toen Leopold II (Koning der Belgen) "zijn" Congo aan Belgi´┐Ż schonk, was niet iedereen opgezet met dit geschenk. Op de foto's nog een laatste blik op het Congo uit de tijd dat de Belgen zich nog niet geroepen voelden om de prauwen op de Congo-stroom te vervangen door stoomboten en dat ieder meisje nog traditioneel gekleed kon rondlopen. 

 JAREN VIJFTIG MENU NAAR BOVEN    BELGISCH CONGO DEEL 2  
redactie, webdesign en grafiek : Dennis Garcia | m.m.v. Joop van Weerd en Norbert
copyright ę euromediArts  |  gedeeltelijke of gehele overname van teksten en/of grafiek slechts na schriftelijke toelating
voor suggesties voor,  vragen en medewerking aan het Jaren Vijftig Web :  stuur een e-mail naar de redactie