op deze pagina
DE 50's
GESCHIEDENIS
Kerken
De kerken zaten vol en velen voelden zich geroepen...

Tijdens een plechtige Hoogmis (eredienst met minimum drie priesters, nu eucharistieviering) werd een jonge man tot priester gewijd. Na lange jaren moeilijke studies aan het seminarie.  De wijding gebeurde door de hulpbisschop want de bisschop kon het werk toen nog niet alleen af. De bisschop  droeg ook de Heilige Mis (eredienst) op bijgestaan door de Deken van de parochie en twee onderpastoors (nu medepastoors).

Voor zijn "Eremis" werd de nieuw gewijde priester aan huis afgehaald door de Deken en onderpastoors van de parochie. De hele buurt vierde mee en in stoet ging men van het huis naar de Kerk. Vooraan in de stoet de geluk-kige ouders die erg onder de indruk bleken te zijn.

Een hoogtepunt uit de Eremis en in het leven van vader en moeder : voor het eerst ontvangen zij, samen met de familie en honderden andere parochianen, de Heilige Communie uit de handen van hun gewijde zoon.

De hele familie was verenigd voor een feestelijke "maaltijd" waarop natuurlijk ook "Mijnheer de Deken" en een medepastoor waren uitgenodigd. De nieuw gewijde priester ontving ook veel geschenken.

De Belgische Catechismus

Wie in de jaren vijftig in Belgiļæ½ op de schoolbanken zat in een lagere school, zal ongetwijfeld vol nostalgie kijken naar de omslag en de eerste pagina van de Catechismus. (waarvan er uiteraard ook een Franstalige en Duitstalige versie bestond). Bij het examen moest men alle vragen uit het boekje foutloos kunnen beantwoorden.

Ondertussen in Nederland

De Nederlandse Bisschop Bekker dient in 1957 het Heilig Vormsel toe. Zijn assistent (links van de Monseigneur) kijkt sceptisch. Hij heeft wel- licht bedenkingen bij de Katholieke toekomst van de vormeling...

In de tijd dat een pedofiel gewoon iemand was die "zijn handen niet kon thuis houden", werd het straatbeeld in de lage landen in grote mate mee bepaald door lang gerokte priester en zusters...

In 1950 werden zelfs nog nieuwe kloosters gesticht. Op de foto onder dertien zusters die in 1950 vanuit abdij Soleilmont gezonden werden voor de stichting van een nieuwe contemplatieve abdij te Brecht.

    Een wereldrecord ?

Fiere ouders poseren met hun zes zoons : allemaal priester ge- worden. Het is ons niet bekend of dit ooit opgenomen is in het "Guinness Book of Records".

   Brave jongen wordt herder

Wie denkt dat in de religieuze kunst in de jaren vijftig de kitsch hoogtij vierde vergist zich : de "herder" op de afbeelding boven en het beeld van een  "priester" (kolom links boven) bewijzen dat moderne eigentijdse kunst wel degelijk bestond.

Het was de droom van zijn moe- der dat deze brave jongen op de foto boven ooit tot priester gewijd zou worden. Zoals de foto onder bewijst kwam die droom uit...

...want ook een kleinzoon poseert fier naast zijn oompriester. De op-volging leek verzekerd...
   Cultuur verschillen ?

Hiervan is op de foto's boven en onder niks te merken : boven een Nederlandse jongen pikfijn uitge- dost ter gelegenheid van zijn Eerste Communie en onder een Vlaamse jongen die er al even feestelijk uitziet.

   Daar komt de bruid ?

Het gek was helemaal van de dam bij de Eerste Communie van dochterlief. De hele familie werd bijeengeroepen en de kledij van het meisje had veel weg van van een bruidskleed. Ook de prijs.

 
 VORIGE NAAR BOVEN    VOLGENDE   
redactie, webdesign en grafiek : Dennis Garcia | m.m.v. Joop van Weerd en Norbert
copyright © euromediArts  |  gedeeltelijke of gehele overname van teksten en/of grafiek slechts na schriftelijke toelating
voor suggesties voor,  vragen en medewerking aan het Jaren Vijftig Web :  stuur een e-mail naar de redactie