op deze pagina
DE 50's
LIFE STYLE
Verkeer
DE HANDEN UIT DE MOUWEN...

Showrooms als glazen paleizen en ateliers met de nieuwste technische snufjes waren nog bijna niet te geloven toe-komstdromen. In de garages werd met hand gesleuteld tot een wagen weer wegklaar was. Toch moet er een behoorlijke cent mee te verdienen zijn geweest want de hele familie poseert  trots v��r het bedrijf samen met de fonkelnieuwe Pontiac. Op de foto onder : nog een bedrijf met voor de deur een typische Shell benzinepomp en een Ford vrachtwagen, een Volkswagen en een Citro�n (met 'buitenboord' reservewiel) die wachten op herstelling. Niet toevallig drie van de populairste merken.

Wie dacht dat verkeersongelukken (aanrijdingen, accidenten) een verschijnsel zijn dat uitsluitend voorkomt in onze tijd, moet dringend zijn mening herzien. Ook in de jaren vijftig kwam het, ondanks het veel kleiner aantal wagens, regelmatig voor dat twee voertuigen onzacht met elkaar in aanraking kwamen. Voor de bestuurder van de wagen op onderstaande foto kwam "alle hulp te laat", zoals met dat dan vakkundig uitdrukt.

MET DE VLAM IN DE PIJP...

De Gebr. Boerema uit Meelden kon men voor alle transporten bereiken door het indrukwekkende telefoonnummer "15" te draaien. Hun vracht- wagen(s) waren dan ook nog geen "gevaar op de weg" en van vol- automatische laadkleppen hadden de gebroeders nog nooit gehoord.

POMPEN EN TANKEN AAN SPOTPRIJZEN...

Tot in de jaren vijftig stond de ben-zinepomp gewoon bij de autodealer op de stoep. En het was nog handarbeid : de benzine moest let- terlijk worden "opgepompt". Niet te verwonderen dat de uitbater in het Nederlands "pomphouders" wer-den genoemd, en hun assistenten wa- ren "pompbedienden".
Tegen het einde van de jaren vijftig ontstonden  de eerste benzinesta-tions. De pompen werkten elek- trisch en die benzinestations  wa- ren niet altijd verbonden aan een verkoopfirma. Men kon er meestal ook terecht voor eenvoudige ser- vice en herstellingswerken. Die stations waren ook heel dikwijls de eigendom van oliemaatschappijen.

    HET LELIJKE EENDJE

Het Franse erg lelijk uitgevallen equivalent van de Volkswagen. Maar wel een stuk goedkoper en ondanks zijn fragiel uiterlijk moeilijk stuk te krijgen. Zelfs nu rijden er nog enkele exemplaren op onze wegen.

DE DUITSERS ZIJN ER WEER

Na een periode van armtierige vehikels op drie wielen, met vlieg-tuig-cabines en meer van dat fraais slaagden de Duitsers er al in het  begin van de jaren vijftig in op de markt te komen met kleine maar technisch knappe wagen-tjes. Zoals de Volkswagen en de  hierboven afgebeelde DKW.

 
VIVA ITALIA

Ere aan wie ere toekomt : het zijn niet de Duitsers maar de Italianen die met de eerste volkswagen op de markt kwamen. In 1949 met een 500 C versie (die te licht bleek) en  in 1951 de succesvolle "Fiat 600" !

De "Siata 600 Spider" was de spor- tieve versie van de Fiat 600.

 

Eind 1959, begin 1960 kwam zelfs een "station-versie" op de markt : de Fiat 600 D Multipla.

Dankzij Mussolino kwam de voor-vader van de Fiat 600 al in 1936 op de markt : de "Topolino".  Hitler was met zijn Volkswagen dus ...naast een dictator ook een imitator

 
 VORIGE NAAR BOVEN    VOLGENDE