op deze pagina
De brave kindjes uit de jaren vijftig gingen netjes gekapt en gekleed naar school. Jongens en meisjes nog samen. En aan de schoolpoort
werden ze opgewacht door zusters gehuld in lange rokken en immense kappen op het hoofd. Om de Mos-limvrouwen in onze multiculturele
samenleving stik jaloers te maken...
Maar al enkele jaren later kwamen jongens en meisjes in hun eigen scholen terecht. Alleen enkele "staatsscholen" waren gemengd. Mijnheer pastoor was niet blij met die ongelovige praktijk. De meer-derheid van de leraars in confes-
sionele scholen waren nog pries-ters, broeders en zusters. En er was nog tucht, mijnheer. Zie op
de foto boven de leerlingen netjes, armen gekruisd, braafjes naar de fotograaf kijken. Onder het alziend oog van de lang gerokte leraar.
De vreugde was dan ook niet te be-schrijven als al die brave leerlingen in het begin van de jaren vijftig plotseling de klas uit mochten. Tot hun grote verbazing stond de hele schoolbevolking op de "speel-plaats" om totaal gratis een eigen-
aardig flesje drank in ontvangst te nemen. Wie een bijhorend spelletje won kon zelfs een krat mee naar huis nemen. De drank werd uit enor
me, door de firma meegebrachte, koelkasten gehaald. En zo goed als niemand had dergelijke toestellen al van dichtbij gezien.
In beate bewondering stond het le-rarenkorps naar die geheimzinnige machine te staren waar de flesjes 'Coca Cola' zo maar uit rolden. Na-
dat je er de nodige centen in stopte natuurlijk. Moest een school n� op deze wijze meewerken aan een marketingstunt van een multinatio-nal, dan kregen leden van "groen" en/of  "links" op slag een fatale hartaanval. Maar we kregen nog
US-marketing  over ons heen van nylonkousen over Cadillacs tot scheermesjes en rockmuziek !
Het werd er met alle middelen in-gehamerd : Coca Cola diende IJSKOUD te worden gedronken. Het probleem was dat vele huisgezin-nen nog niet over een koelkast be-schikten. En wie het goedje dronk zonder die ijskoude raad op te
volgen kon net zo goed een bitter siroopje van bij de apotheker drinken...
De populariteit van Coca Cola werd nog groter door het in gebruik ne-men van nog aantrekkelijker drankautomaten maar vooral door de uitstekende reclamecampagnes. Naast affiches en perspubliciteit waren er ook de knap opgenomen
"commercials" of reclamespotjes op radio- en TV. Luister maar naar Diana Ross (Supremes).
  In de USA is Pepsi
  Cola populairder
  dan Coca Cola.
  Ook in Nederland
  zijn de beide mer-
  ken goed inge-
  burgerd. In de ja-
  ren vijftig slaagde
  Pepsi er niet in
  voet aan grond te
  krijgen in Belgi�.
  Daarom bestelt
  men "coca"  in
  Belgi� en in Nederland "cola"
Zelfs in de jaren vijftig was de Pepsi publiciteit wat oubolliger dan die van Coca. Traditionele Logo's en flessenopeners. De introductie van de Pepsi-telefoon (zie foto boven) was dan weer een succes.
 
 VORIGE NAAR BOVEN    VOLGENDE   
redactie, webdesign en grafiek : Dennis Garcia en Norbert
copyright � euromediArts  |  gedeeltelijke of gehele overname van teksten en/of grafiek slechts na schriftelijke toelating
Email versturen naar redactie 50'sWeb : KLIK HIER