op deze pagina
DE 50's
LIFE STYLE
De Landbouw

De oorsprong van de zogeheten Tongerlose Hoef (fofo boven in 1955) of spijker (tiendschuur) in de Kempen moeten men zoeken in de begintijd van de door de abdij in Tilburg verkregen tiendrechten. Zo'n abdijhoeve kan men zich voor- stellen als een solide Kempische hoeve met daar rond stallen, schuren en bijgebouwen. Op de foto onder: een Vlaamse hoeve met de grote koets van de "Baron" die in het begin van de jaren vijftig nog een grote speelde in een gemeente.

OVER EEN PAARD EN EEN TRACTOR...

De paarden waren nog onmisbaar op een hoeve, maar toch begonnen tractoren (zie foto onder) reeds in 1951 bij grote en/of welgestelde boeren ingang te vinden.

Op de foto onder een zogenaamde "trekker" hier met een tank- wagen om de mest te vervoeren.

DE BOER EN ZIJN MACHINES...

De jaren vijftig brachten de doorbaak van de machines in de de landbouw. Om te dorsen (foto boven : de oogstmachine), de aardappelrooi (foto onder in 1951), of een tractor met maaimachine (foto helemaal onder).

DE KOE, DE MELK EN HET PAARD...

Op de boerderij in 1953 was er niet alleen het trekpaard (foto boven links), maar de boer had de plaatselijke smid een wagen met fietswielen laten bouwen (foto boven rechts) waarop hij dan de melkkannen laadde om ze naar de boer- derij te duwen. Hier werden regelmatig opgehaald door een wagen (foto onder) van de melkerij.

EEN BOEREGEZIN...

Een meer typische foto van de boer en zijn boerin in het begin van de jaren vijftig, zoals op de foto boven, kan men zich moeilijk indenken. Het was ook de tijd van de grote gezinnen (foto onder.)Maar hierover meer op een an- dere pagina van onze Website.

KRUIS, KACHEL EN WC

Een groot kruis wees er op dat men godvrezend was. En de vroe- ger veel voorkomende kachel diende niet alleen om te koken, maar ook om 's avonds gezellig rond te zitten. In Vlaanderen heet- te een dergelijke keukenkachel een "'buuzestove".

SCOOLMELK EN BRIGADE

De melk werd door de regeringen in Nederland en Belgi� gepro- moot. in Nederland met onder- meer "het schoolmelkprogram- ma", in Belgi� met de populaire  "melkbrigade".

ONS DAGELIJKS BROOD
-

De verwerking van graanproduc- ten gebeurde grotendeels in een fabriek. Hierboven een man aan het werk in een bloemmolen.

 MENU NAAR BOVEN    VOLGENDE