op deze pagina
DE 50's
LIFE STYLE
Winters
DE BEENTJES, DE WAS EN DE WINTER

Hopsa met de beentjes : op de foto helemaal boven demon- streren twee Tiroler meisjes hoe dat moet. Samen met zo'n ty- pische Duitse wagen uit de jaren vijftig : de Opel Olympia 3. In Volendam zijn het noeste werkers. Op de foto boven ; weer of geen weer, sneeuw of vrieskou : de was werd netjes opge- hangen. Bij het binnen halen zal ontdooien wel noodzakelijk geweest zijn. Op de foto onder : een typisch tafereeltje in uit de winter 1951 : ijspret met moeder, grootmoeder en de kinderen.

Hieronder nog een prachtig beeld van de winter in een Nederlandse stad. Helaas weten wij de naam van de stad en de locatie niet. Het is niet eenvoudig, maar mocht iemand ons verder kunnen helpen...graag hoor !

SCHAATSEN KON MEN OVERAL...

Oudere mensen hebben heel dikwijls over die barre onver- getelijke winters "in hun tijd". Na eind november en begin december 2010 kan de jonge generatie alvast later spreken over de barre winters in... het begin van de 21e eeuw. Foto boven : terug naar de jaren vijftig met ijspret in het park en (foto onder) ook op school tijdens de (toen letterlijke) speeltijd.

ZEEUWS VLAAMS SPROOKJE

IN Brugge spreekt men over "de Damse vaart", in Damme over "de vaart naar Sluis" en in Sluis over "de Brugse Vaart". De nog door Napoleon aangelegde vaart van Brugge naar Sluis was een vergeefse poging om van Brugge terug een zeehaven te maken. Het hele jaar door is het voor de hele streek een toeristische attractie; En van zodra de vaart in de winter is dichtgevroren krioelt het er van de schaatsers.

Na de Elfstedentocht is Brugge-Damme-Sluis wel de meest be- kende wedstrijd op natuurijs. Op de foto boven een prachtig beeld van het eind van de "vaart" in Sluis, 's Avonds na het einde van de wedstrijd wagen feestvierders zich nog op het ijs.

SNEEUW- EN IJSPRET

Batavus was, naast fietsen en brommers, ook een schaat- senfabriek in Herenveen. Van heel eenvoudig tot heel duur en in alle maten.

Bij gebrek aan een slee kon men nog altijd broertje op vier wielen van de sneeuw laten genieten.

Het gemeenteplein voor de kerk was heel dikwijls de speeltuin van de jeugd-van-toen zijn hartje kon ophalen.

VOOR KLEIN EN GROOT

Terwijl de jeugd in 1951 druk in de weer was om een sneeuwman recht te zetten, namen ook volwassenen de tijd voor een ritje met de slee. In de hoop dat het ding niet meteen zou begeven onder hun gewicht.

OP NATUUR- EN KUNSTIJS

Het is elk jaar weer uitkijken : gaat ie door of niet : de Elfste- denronde. In 1954 won Jeen van den Berg.Na gedeelde overwinningen in 1933 en 1940, werd dit verschijnsel door de organisatie verboden. Jan van der Hoorn, Aad de Koning, Jeen Nauta, Maus Wijnhout en Anton Verhoeven overtraden in 1956 echter deze regel toen ze als eersten de finish overschreden. Zij werden gediskwalificeerd en er werd geen andere winnaar uitgeroepen.

In 1959 werd voor het eerst een E.K. op kunstijs gereden. In G�teborg, Zweden.

 VORIGE NAAR BOVEN    VOLGENDE