op deze pagina
De jaren 50
MUZIEK
Accordeon
De (of het) accordeon was zonder
twijfel het populairste instrument
tot de elektrische gitaar in geen
tijd de muziekwereld veroverde.
De foto's op deze pagina bewijzen
dat de accordeon toch present
bleef in de eerste rockgroepen
en de ontelbare kleine orkesten.
  Norbert
Vanwege krakkemikkige piano's of omdat een betere pianist voorhan-den was gebeurde het dat ik ver-plicht werd zelf de accordeon te bespelen. Op de foto boven met het orkest van de Retorica Revue van het SFX-Instituut.
Op deze foto boven met het Pop Or-kest van de studenten van de Leu-vense Universiteit. Het  ging er lang niet altijd zo ernstig aan toe...
Razend populair in Nederland en daarbuiten : The Three Jacksons. Van links naar rechts : Piet van Gorp (1918) (vader van Corrie), Wijlen Piet
Koopmans (vader van Wim) en Harry van de Velde in hun glorietijd bij Philips. Op de foto boven enkele van de tientallen platen die ze opna- men voor diverse platenlabels.
Accordeonisten, zoals inNederland Harry Moten en Johnny Meyer (foto boven) veela met eigenl orkest en waren, tot de opkomst van de rock,
vedetten van plaat, radio en later televisie.
HIJ
SPEELDE
ACCOR-
DEON
Links een van de populairste accordeonis-ten die Belgi� ooit heeft gekend : Roger Danneels. Met zijn orkest nam hij tientallen platen op. Decca, Polydor en RCA zorgden ervoor dat deze te verkrijgen waren in gans Europa
De populariteit van de accordeon was zo groot dat er in Nederland en Belgi� in de jaren 50 ontelbare am-ateur accordeonorkesten, -vereni-gingen en -ensembles ontstonden.
Boven een Belgisch en onder een Nederlands orkest die alvast geen tekort aan leden hadden.
Tot in de Achterhoek was de "trek-zak" enorm populair. Op de foto hieronder de muzikanten van de "Achterhookse Folkloredansers".
Werd de accordeon algemeen aan-zien als het instrument van "Jan met de pet" dan waren er toch vir-tuozen die ook op een voortreffe-lijke wijze jazz en klassiek vertolk-ten Zoals...
  JAZZ
  OP
  ACCOR-
  DEON
De Nederlandse accordeonist John Wood-house was een van die musici die het be-wijs leverden dat er meer uit een acccrdeon te halen is dan populaire deuntjes.
Hierboven de populaire Belgische Rockgroep de "Spoutnikx" (niet ver-warren met de Deense  groep The Spotnics" uit de jaren 60). De gita-ristzanger in het midden is niemand minder dan Danny Fisher die later de eerste gitarist van het "Will Tura Sextet" zou worden.
Wellicht de eerste �chte rockstar van de lage landen : Burt Blanca. Op de rockpagina's zal je hem nog wel tegen komen. Maar hier willen we
er even op wijzen dat ook hij in het begin begeleidt werd op accordeon. En wel door zijn broer Maurice Blancke (�chte familienaam van Burt) niet op.
Deze foto is uniek en uit een priv�-collectie : ergens in Limburg rockt wijlen Joe Harris (toen Joske Har-ris) er op los. Begeleidt door nie-mand  minder dan de...Blue Dia-monds ("Ramona" was nog ver weg) en....een accordeonist.
Ook de foto boven is helemaal uniek : herken je de zanger ? Nee. Laat ik je vertellen dat dit een zeld-zaam kiekje is van een piepjonge Rocco Granata, die zichzelf op accor-deon begeleidt, en er alleen maar van kan dromen ooit een wereld-
hit als "Marina" op te nemen. Je ziet Rocco in de "Witte Molen" (Aar-schot) waar hij ontdekt is.
!
 VORIGE NAAR BOVEN    VOLGENDE   
redactie, webdesign en grafiek : Dennis Garcia en Norbert
copyright � euromediArts  |  gedeeltelijke of gehele overname van teksten en/of grafiek slechts na schriftelijke toelating
Email versturen naar redactie 50'sWeb : KLIK HIER