op deze pagina
De jaren 50
MUZIEK
Big Bands
Ik ben altijd een man van vele
muziekjes geweest. Ik liet me niet
vastpinnen op ��n muziekgenre. 
Daarvoor was en is het aanbod te
groot : van klassiek over jazz, rock
folk en pop tot de betere schlager. 
Toch kan ik niet ontkennen een
bewonderaar te zijn van de grote 
orkesten. Van de Big Bands uit de
zo genoemde 'jazz area'  tot hun
commerci�le opvolgers in de pop.
Deze rubriek begint ook niet toe-
vallig met Ray Conniff. Hij was nl.
de eerste om, met behoud van de
'swing' en de rijke harmonisatie,
de samenstelling en het repertoire 
van de traditionele band aan te pas-
sen aan de nieuwe technieken.
  Norbert.
Ray Conniff overleed op maandag
12 oktober 2002 in zijn woning in Los Angeles. Hij werd 85 jaar. Hij was een begenadigd muzikant en begon als trombone speler. Maar hij werd wereldberoemd als compo-nist, arrangeur en orkestleider. Door een grote muzikaliteit in com-binatie met de nieuwste technieken bereikte hij zowel live als op plaat een unieke sound. Opnames van Ray Conniff, zijn orkest en Singers kan je zo uit honderden herkennen.
Tussen de foto links boven en die rechts boven zijn zestig jaar ver-streken. Ray Conniff verloor wel zijn haren maar gelukkig niet zijn muzi-kale capaciteiten. Tot kort voor zijn dood bleef hij aktief. Alleen...aan de laatste foto te zien zal een pruiken-maker in Hollywood aan Ray vast ook een aardige cent verdiend hebben...
Het indrukwekkende orkest en de Ray Conniff Singers. De "stereo-opstel-ling" werd later veel ge�miteerd o.m. door Bert Kaempfert en James Last.
Ray Conniff streefde niet alleen naar technische perfectie bij studio-op-names, ook voor zijn talrijke live optredens investeerde hij als eer-ste in een voor die tijd indrukwek-kende geluidsinstallatie. Op de foto boven neemt hij een concert-pro-gramma nog eens door met de ge-luidstechnicus. Bemerk ook de grote Altec-Lansing luidsprekers en de typische klankhoorns. Die gaven een prima versterking van de middentonen en was de reden waarom ik die jaren gebruikte tij-dens de Norbert Theater Shows.
Van Ray Conniff zijn er honderden platen en CD's uitgekomen. Hij won een Grammy Award voor het Dr. Zhivago Theme "Somewhere My 
Love", produceerde 10 gouden en 2 platinium  LP's en was verant-woordelijk voor de arrangementen van o.m. The Carpenters, Simon and Garfunkel, The Fifth Dimesion, Bert Bacharach en vele anderen.
Op de foto boven een 'big band' in traditionele samenstelling. In de jazz kende men net voor de 2e wereldoorlog de "Big Band Area" die deze grote orkesten populair maakten in de USA. Die trend waai-de kort erna ook over naar Europa
Beluister de unieke Ray Conniff Sound in 2 korte fragmenten van het mooie "Harmony".
Beluisteren : op de "play" knop klikken.
Ray Conniff was een perfectionist "pur sang". Hij hield letterlijk alles in het oog en wilde ook van alles op de hoogte zijn. De nummers die hij
opnam moesten zowel rijk zijn van melodie als van harmonie. Niet al-leen muzikaal was hij veeleisend, ook wat studiotechniek en verdere pro-ductie betrof. Hierboven zie je hem in de platenperserij de kwaliteit van een LP inspecteren...
In tegenstelling tot heel wat grote orkesten, dievooral uit studiomu-zikanten bestonden en zelden of nooit optraden, ging Ray Conniff regelmatig op tournee. Boven links de affiche voor een optreden in de Royal Albert Hall (London) tijdens
zijn eerste Europese tournee. En rechts boven voor een optreden in Tupelo (USA). Let op de de aankon-diging dat tijdens 't concert de sound net eender was als op de befaamde stereo-LP's.
  DE BIG BAND
 Traditionele samenstelling :
  1 orkestleider (veelal ook solist)
  3 tot 5 trompettisten
  3 tot 5 trombonisten
  5 saxofonisten (alt, tenor, bariton;
     en/of bas) die ook de klarinet, 
     dwarsfluit en soms accordeon
     partij voor hun rekening namen  
  1 pianist
  1 bassist (veelal contrabas)
  1 gitarist (akoestisch /  elektrisch)
  1 drummer
  1 � 3 percussionisten (latin music)
 
 VORIGE NAAR BOVEN    MUSIC MENU   
redactie, webdesign en grafiek : Dennis Garcia en Norbert
copyright � euromediArts  |  gedeeltelijke of gehele overname van teksten en/of grafiek slechts na schriftelijke toelating
Email versturen naar redactie 50'sWeb : KLIK HIER