op deze pagina
De jaren 50
MUZIEK
Big Bands

De voorbije tv-seizoenen was het opmerkelijk dat de toch zeer jon- ge kandidaten voor "Idool 2003  en 2004" het optreden met een big band unaniem aanstipten als h�t hoogtepunt van de wedstrijd en de  de ontgoocheling was bijzon- der groot bij de kandida- ten die v��r die uitzending uitge- schakeld werden.
Toch zijn kandidaten en profes- sionele  jury het eens dat het de proef van de waarheid is. Zingen met een big band is met 20 an- dere muzikanten ��n zijn en er ook nog eens de "lead" van zijn. Reeds vroeg in mijn carri�re heb ik met big bands gewerkt. Een betere leerschool bestaat er niet
Norbert

De Hey Big Band bestaat nog steeds, maar niet onder deze benaming want in 2004 was het 25 jaar geleden dat Eddy Dorsan met deze muzikanten de "West Vlaamse Big band" oprichtte. Toen Eddy veel te vroeg overleed nam Andr� Jean in 1986 het diri- geerstokje over en werd het de "Olstein Big Band". Met oudge- dienden als trompettist Willy Mus vertolkten ze nog steeds werken van Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman, Glenn Miller en andere jazz grootheden.

Begin 2006 nam Andr� Jean af- scheid van het orkest. Na bijna 20 jaar onder zijn bezielende leiding. Ghislain Slingeneyer is de waar- dige opvolger en neemt de leiding over. Het orkest bewandelt nieu-we wegen onder de naam "Swing Time Society".

Op de foto boven Louis Fiers tij-dens een repetitie van zijn big band. De repetitieruimte was een opslagruimte omgevormd tot een gezellig zaaltje m�t bar ! Als tie- ner was ik bijna bij elke repetitie een aandachtig toehoorder. D�t en de raadgevingen van Francis Bay (toen dirigent van de BRT Big Band) waren een grote hulp toen ik later zelf met een big band als begeleiding optrad..

Francis Bay was trombonist en ver-diende zijn spo-ren in Nederland bij de Ramblers en de Skymasters

De Hey Big Band (in 1967) en onder leiding van Eddy Dorsan uit wiens orkest de meeste leden van de band kwamen. Voor grote shows als de "Top Ten Music Hall" werd de band verstrekt met een strijkers sectie. En ook met gastmuzikanten zoals trompettist Etienne Cap, een high-blower die later furore zou maken bij o.m. Kurt Edelhagen, Werner M�ller  en "James Last".

Veelbetekenend is dat een van de weinige foto's die ik zelf bewaard heb. Deze hierboven is genomen tijdens een optreden in de "Top Ten Muisc Hall" en met... de big band. Toegeven het getuigde van jeugdige overmoed om meteen een 25 man sterke band als be-geleiding te kiezen voor je eerste grote show. Ik heb het altijd  jammer gevonden maar financi- eel was zo'n band niet haalbaar voor kleinere optredens.

Van de 2e "Top Ten Muisc Hall" werd een LP op de markt gebracht. Hierboven een afbeel- ding van de achterzijde van de hoes en hieronder een vergroting die de bijzondere rol van de big band tijdens de show en tijdens de opname ervan in de verf zet.  De VTO-Singers  waren leerlin- gen uit het Conservatorium die gratis en enthousiast meezongen

Veel meer over Norbert vind men ons "Norbert Web".  Surf dus even naar :

Beluisteren : op de "play" knop klikken.

Luister naar een muzikale sa- menvatting van "De Snob" uit mijn eerste LP. De verstrekte big band zorgde voor de muzikale begeleiding. Hierboven de sax-sectie aan het werk met links Andr� Jean, die ook vele arran- gementen schreef. De opnames vonden plaats in de "ouwe" Dec- castudio in Brussel. Die was ruim genoeg, want in ��n "take" werd alles (zang en big band) op band opgenomen...

Eddy Dorsan dirigeert, het koor (Elie Verduyn en Udo Montez) houdt zich klaar en ik zing de ziel uit het lijf. Wat je niet ziet is dat links van ons 5 trombones vrolijk aan het toeteren waren. Alle nummers werd meteen op ��n spoor op band opgenomen. De minste fout van een muzikant of zanger was voldoende om het hele nummer opnieuw te moeten opnemen. Zonder headphones en trucjes : dat was pas muziek ma-ken. Op de foto onder beluister ik in de controlekamer van de stu- dio de opname van een nummer.

 
 VORIGE NAAR BOVEN    VOLGENDE