op deze pagina
DE 50's
RADIO & TV
RADIO VEROVERT ALLE HUISKAMERS...

Even herhalen : het is zeker niet de bedoeling om op deze pagina's de geschiedenis van de radio te schrijven. Daarover  vind men op het internet  genoeg geschiedkundig verantwoorde websites. Het is w�l de bedoeling om ondermeer letterlijk en figuurlijk een "beeld" te geven van de radio en zijn luisteraars, van rijk tot arm.

Hier beelden van hoe men te werk ging in de omroepstudio's. Boven de presentator met assistent en een knoert van een microfoon die opnam in beide richtingen zodat die ook kon dienen bij het afnemen van een interview. Achter glas, in een eigen hok, de technicus van dienst.
Hier onder de opname voor een luisterspel (de soap of telenovelle is de latere bewerking voor TV) en helemaal onderaan een programma voor de dames. Merk op dat ze ieder hun  eigen microfoon hadden.

Hierboven de technicus aan het werk in de "techniek" (deel van de studio ruimte) met enorme draaitafels (waar 78t platen nog moesten kunnen op gedraaid worden) en toch reeds schuifknoppen, wat al een hele vooruitgang was bij de draaiknoppen die in de meeste studio's gebru!kt werden (zoals die van aan boord van Radio Caroline nog gebruikt werden in het begin van zestiger jaren).
Onder de opname van een symfonisch orkest. Niet moeilijk op voor te stellen dat het met de apparatuur van toen een heksentoer was om dit "live" en fatsoenlijk in de Ether te krijgen !

PROGRAMMABLADEN EN LEDEN

In navolging van de "Radio Times" van de BBC had iedere omroepvereniging zijn eigen programmablad (in Nederland voor de leden van de omroepvereniging. Boven uit de jaren vijftig : een bladzijde van de "Avrobode". Naast de KRO was de AVRO (Algemene Vereniging Radio Omroep, de oudste Nederlandse omroeporganisatie. Van oudsher een onafhankelijke mediaorganisatie, zonder binding met een religie of politieke groepering).

    OMROEPVERENIGINGEN

Helemaal boven de affiche voor de ledenwerving van de Neder- landse Katholieke Radio Omroep tot op vandaag gekend als K.R.O. Boven : om het de leden naar hun zin te maken werden allerhande initiatieven ontplooit zoals een auto rally. Onder het embleem van de "Omroepgids" het leden-blad van de N.C.R.V.  ('Neder- landsche Christelijke Radio-Ver- eeniging" in 1924 opgericht door de "Christelijke vereeniging voor draadloze telegrafie").

KINDERSPEL

Als men tegenwoordig de radio- en tv-presentatoren ziet met een "oortje met een piepklein microfoontje aan", denk dan  met weemoed terug aan de jaren vijftig waar men nog presenteerde met een microfoon, groot als een klomp, voor de neus...

RADIO- TV-MAGAZINES

De BBC wordt (terecht) de moe- der van alle radio's genoemd. Het was ook de eerste radio omroep die een eigen blad op de markt bracht. Hierboven de eerste pagina van een nummer van "Radio Times" uit 1950.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was bewezen hoe invloedrijk de radio kon zijn. Na de oorlog werd de radio dan ook ontzettend populair. Met de komst van de zeezenders in de jaren zestig zou dit allen nog maar toenemen. De TV was nog weinig verspreid en speelde nog niet de belangrijkste rol. Ter illustratie : de magazines boven en onder  waar in grote letters RADIO en CINEMA is ver-meld tegenover de veel kleinere "television"....

 JAREN VIJFTIG  MENU NAAR BOVEN    VOLGENDE   
redactie, webdesign en grafiek : Dennis Garcia en Norbert
copyright � euromediArts  |  gedeeltelijke of gehele overname van teksten en/of grafiek slechts na schriftelijke toelating
Email versturen naar redactie 50'sWeb : KLIK HIER